خانه / سیم خاردار

سیم خاردار

سیم خاردار از ارزانترین وسایل محصور کردن باغ، کارخانه، مراکز نظامی و غیره می باشد. سیم خاردار جهت حفاظت از تاسیسات فوق مورد استفاده قرار می گیرد و در دو نوع خطی و حلقوی تولید می شود.. سیم خاردار از مفتول گالوانیزه ساخته می گردد.

خطا

متاسفانه مطلبی که به دنبال آن هستید یافت نشد.